1509 Dabrafenibi (liitännäishoito)

(C43, C69.02, C69.32, C69.42, C69.45, C69.82, C69.92, C51.03, C51.13, C51.23, C51.83, C52.93)

Dabrafenibi on rajoitetusti erityiskorvattavaa melanooman hoidossa seuraavin edellytyksin.

Erityiskorvausoikeus myönnetään erikoissairaanhoidon syöpäsairauksia hoitavasta yksiköstä annetun tai alan erikoislääkärin laatiman B-lausunnon perusteella aikuisille, kun kyseessä on

  • kirurgisesti kokonaan poistetun asteen III (alueellisesti levinnyt), BRAF V600 -mutaatiopositiivisen melanooman liitännäishoito yhdessä trametinibin kanssa.

Lausunnossa on sairautta ja sen aiempaa hoitoa ja hoitotuloksia koskevien tietojen lisäksi esitettävä hyvän hoitokäytännön mukainen hoitosuunnitelma.

Korvausoikeus myönnetään määräaikaisena asianmukaisen hoitosuunnitelman edellyttämäksi ajaksi, kuitenkin kerralla enintään kolmeksi vuodeksi.

Muut tähän lääkeaineeseen liittyvät korvausoikeudet
Sairaus tai lääkeaine Korvausnumero
Pahanlaatuiset kasvaimet, joita ei ole edellä erikseen mainittu 130
Dabrafenibi, trametinibi ja vemurafenibi (rajoitettu erityiskorvaus) 167
Dabrafenibi ja trametinibi (liitännäishoito) (rajoitettu peruskorvaus) 3024

Lue lisää