1518 Venetoklaksi | Kumppanit | KelaSiirry sisältöön

1518 Venetoklaksi

(C91.1, C92.0, C92.5)

Venetoklaksi on rajoitetusti erityiskorvattavaa kroonisen lymfaattisen leukemian ja akuutin myelooisen leukemian hoidossa seuraavin edellytyksin.

Erityiskorvausoikeus myönnetään erikoissairaanhoidon pahanlaatuisia veritauteja hoitavasta yksiköstä annetun B-lausunnon perusteella

 • kroonisen lymfaattisen leukemian (KLL) hoitoon aikuisille
  • monoterapiana hoitosuunnitelman edellyttämäksi ajaksi, kuitenkin kerralla enintään kolmeksi vuodeksi, kun
   • potilaalla on 17p-deleetio tai TP53-mutaatio ja B-solureseptorireitin estäjähoito (esimerkiksi ibrutinibi tai idelalisibi) on epäonnistunut tai se ei sovellu, tai
   • potilaalla ei ole 17p-deleetiota tai TP53-mutaatiota ja kemoimmunoterapia sekä B-solureseptorireitin estäjähoito (esimerkiksi ibrutinibi tai idelalisibi) ovat epäonnistuneet.
  • yhdessä rituksimabin kanssa hoitosuunnitelman edellyttämäksi ajaksi, kuitenkin yhteensä enintään 2,5 vuodeksi, kun
   • potilas on saanut aiemmin vähintään yhtä KLL:n lääkehoitoa.
  • yhdessä obinututsumabin kanssa hoitosuunnitelman edellyttämäksi ajaksi, kuitenkin yhteensä enintään vuodeksi, kun
   • potilas ei ole saanut aiemmin KLL:n lääkehoitoa.
 • äskettäin diagnosoidun akuutin myelooisen leukemian hoitoon aikuisille
  • yhdessä hypometyloivan lääkkeen (esim. atsasitidiini) kanssa hoitosuunnitelman edellyttämäksi ajaksi, kuitenkin kerralla enintään kolmeksi vuodeksi, kun
   • potilas ei sovellu kantasolusiirtoon.

Lausunnossa on sairautta ja sen aiempaa hoitoa ja hoitotuloksia koskevien tietojen lisäksi esitettävä hyvän hoitokäytännön mukainen hoitosuunnitelma.

Muut tähän lääkeaineeseen liittyvät korvausoikeudet
Sairaus tai lääkeaineKorvausnumero
Leukemiat, muut pahanlaatuiset veri- ja luuydintaudit sekä pahanlaatuiset imukudostaudit117
Venetoklaksi (rajoitettu peruskorvaus)399

Lue lisää

Sivu päivitetty 15.11.2023