1529 Ponatinibi | Kumppanit | KelaSiirry sisältöön

1529 Ponatinibi

(C91.0, C92.1)

Ponatinibi on rajoitetusti erityiskorvattavaa kroonisen myelooisen ja akuutin lymfoblastisen leukemian hoidossa seuraavin edellytyksin.

Erityiskorvausoikeus myönnetään erikoissairaanhoidon pahanlaatuisia veritauteja hoitavasta yksiköstä annetun lausunnon perusteella

 • kroonisen vaiheen, akseleraatiovaiheen tai blastivaiheen kroonisen myelooisen leukemian hoitoon aikuisille,
  • joiden tauti on resistentti dasatinibille tai nilotinibille, tai
  • jotka eivät siedä dasatinibia tai nilotinibia eikä imatinibihoito ole perusteltua, tai
  • joilla on T315I-mutaatio.
 • Philadelphia-kromosomipositiivisen akuutin lymfoblastisen leukemian hoitoon aikuisille,
  • joiden tauti on resistentti dasatinibille, tai
  • jotka eivät siedä dasatinibia eikä imatinibihoito ole perusteltua, tai
  • joilla on T315I-mutaatio.

Lausunnossa on sairautta ja sen aiempaa hoitoa ja hoitotuloksia koskevien tietojen lisäksi esitettävä hyvän hoitokäytännön mukainen hoitosuunnitelma.

Korvausoikeus myönnetään määräaikaisena asianmukaisen hoitosuunnitelman edellyttämäksi ajaksi, kuitenkin kerralla enintään kolmeksi vuodeksi.

 

Muut tähän lääkeaineeseen liittyvät korvausoikeudet
Sairaus tai lääkeaineKorvausnumero
Leukemiat, muut pahanlaatuiset veri- ja luuydintaudit sekä pahanlaatuiset imukudostaudit117
Ponatinibi (rajoitettu peruskorvaus) 373

Lue lisää

Sivu päivitetty 19.6.2023