1529 Ponatinibi

(C91.0, C92.1)

Tämä korvausoikeus voidaan myöntää 1.7.2022 alkaen

Ponatinibista saa erityiskorvauksen 1.7.2022 alkaen uudella korvausoikeudella 1529.

Ponatinibi on rajoitetusti erityiskorvattavaa kroonisen myelooisen ja akuutin lymfoblastisen leukemian hoidossa seuraavin edellytyksin.

Erityiskorvausoikeus myönnetään erikoissairaanhoidon pahanlaatuisia veritauteja hoitavasta yksiköstä annetun lausunnon perusteella

 • kroonisen vaiheen, akseleraatiovaiheen tai blastivaiheen kroonisen myelooisen leukemian hoitoon aikuisille,
  • joiden tauti on resistentti dasatinibille tai nilotinibille, tai
  • jotka eivät siedä dasatinibia tai nilotinibia eikä imatinibihoito ole perusteltua, tai
  • joilla on T315I-mutaatio.
 • Philadelphia-kromosomipositiivisen akuutin lymfoblastisen leukemian hoitoon aikuisille,
  • joiden tauti on resistentti dasatinibille, tai
  • jotka eivät siedä dasatinibia eikä imatinibihoito ole perusteltua, tai
  • joilla on T315I-mutaatio.

Lausunnossa on sairautta ja sen aiempaa hoitoa ja hoitotuloksia koskevien tietojen lisäksi esitettävä hyvän hoitokäytännön mukainen hoitosuunnitelma.

Korvausoikeus myönnetään määräaikaisena asianmukaisen hoitosuunnitelman edellyttämäksi ajaksi, kuitenkin kerralla enintään kolmeksi vuodeksi.

Muut tähän lääkeaineeseen liittyvät korvausoikeudet
Sairaus tai lääkeaine Korvausnumero
Leukemiat, muut pahanlaatuiset veri- ja luuydintaudit sekä pahanlaatuiset imukudostaudit 117
Ponatinibi (rajoitettu peruskorvaus)  373

Lue lisää