1512 Ibrutinibi | Kumppanit | KelaSiirry sisältöön

1512 Ibrutinibi

(C83.1, C88.0, C91.1)

Ibrutinibi on rajoitetusti erityiskorvattavaa hematologisten syöpäsairauksien hoidossa seuraavin edellytyksin.

Erityiskorvausoikeus myönnetään erikoissairaanhoidon syöpäsairauksia hoitavasta yksiköstä annetun B-lausunnon perusteella

 • kroonisen lymfaattisen leukemian hoitoon
  • monoterapiana aikuisille, jotka ovat saaneet aiemmin vähintään yhtä hoitoa.
  • monoterapiana aikuisille ensilinjan hoitona, kun potilaalla on 17p-deleetio, TP53-mutaatio tai mutatoitumaton IGHV-geeni.
  • yhdistelmänä venetoklaksin kanssa aikuisille ensilinjan hoitona.
 • uusiutuneen tai hoitoon reagoimattoman manttelisolulymfooman hoitoon
  • monoterapiana aikuisille, jotka ovat saaneet aiemmin vähintään kolmea hoitoa.
 • Waldenströmin makroglobulinemian hoitoon
  • monoterapiana aikuisille, jotka ovat saaneet aiemmin vähintään yhtä hoitoa.

Lausunnossa on sairautta ja sen aiempaa hoitoa ja hoitotuloksia koskevien tietojen lisäksi esitettävä hyvän hoitokäytännön mukainen hoitosuunnitelma.

Korvausoikeus myönnetään määräaikaisena asianmukaisen hoitosuunnitelman edellyttämäksi ajaksi, kuitenkin kerralla enintään kolmeksi vuodeksi. Korvausoikeus kroonisen lymfaattisen leukemian hoitoon yhdistelmänä venetoklaksin kanssa myönnetään yhteensä enintään 15 kuukaudeksi.

Muut tähän lääkeaineeseen liittyvät korvausoikeudet
Sairaus tai lääkeaineKorvausnumero
Leukemiat, muut pahanlaatuiset veri- ja luuydintaudit sekä pahanlaatuiset imukudostaudit117
Ibrutinibi (rajoitettu peruskorvaus)390

Lue lisää

Sivu päivitetty 15.1.2024