1542 Tsanubrutinibi | Kumppanit | KelaSiirry sisältöön

1542 Tsanubrutinibi

(C88.0, C91.1)

Tsanubrutinibi on rajoitetusti erityiskorvattavaa hematologisten syöpäsairauksien hoidossa seuraavin edellytyksin.

Erityiskorvausoikeus myönnetään erikoissairaanhoidon veritauteja hoitavasta yksiköstä annetun B-lausunnon perusteella monoterapiana

  • kroonisen lymfaattisen leukemian hoitoon aikuisille
    • jotka ovat saaneet aiemmin vähintään yhtä hoitoa.
    • ensilinjan hoitona, kun potilaalla on 17p-deleetio, TP53-mutaatio tai mutatoitumaton IGHV-geeni.
  • Waldenströmin makroglobulinemian hoitoon aikuisille
    • jotka ovat saaneet aiemmin vähintään yhtä hoitoa.

Lausunnossa on sairautta ja sen aiempaa hoitoa ja hoitotuloksia koskevien tietojen lisäksi esitettävä hyvän hoitokäytännön mukainen hoitosuunnitelma.

Korvausoikeus myönnetään määräaikaisena asianmukaisen hoitosuunnitelman edellyttämäksi ajaksi, kuitenkin kerralla enintään kolmeksi vuodeksi.

Muut tähän lääkeaineeseen liittyvät korvausoikeudet
Sairaus tai lääkeaineKorvausnumero
Leukemiat, muut pahanlaatuiset veri- ja luuydintaudit sekä pahanlaatuiset imukudostaudit117
Tsanubrutinibi (rajoitettu peruskorvaus)3086

Lue lisää

Tiedote: 1.3.2024 alkaen tsanubrutinibista erityiskorvaus korvausoikeudella 1542

B-lausunto lääkkeen tai kliinisen ravintovalmisteen korvausoikeutta varten

Ohje asiakkaalle: Näin haet Kelasta lääkkeen korvausoikeutta (pdf)

Lääkehaku

Sivu päivitetty 15.3.2024