374 Ruksolitinibi | Kumppanit | KelaSiirry sisältöön

374 Ruksolitinibi

(D47.1)

Ruksolitinibi on rajoitetusti peruskorvattava lääke. Sen peruskorvausoikeus (374) myönnetään seuraavin edellytyksin. Ruksolitinibi voi olla myös erityiskorvattavaa siten kuin rajoitetusti erityiskorvattavia lääkkeitä koskevassa päätöksessä kuvataan.

Erillisselvitys

Lääkärinlausunto B erikoissairaanhoidon pahanlaatuisia veritauteja hoitavasta yksiköstä.

Lääketieteelliset edellytykset

Peruskorvausoikeus myönnetään primaarista tai polysytemia veran jälkeistä tai essentiellin trombosytoosin jälkeistä myelofibroosia sairastavien aikuispotilaiden oireiden tai sairauteen liittyvän splenomegalian hyvän hoitokäytännön mukaiseen hoitoon keskiriskin-2 ja korkean riskin potilaille.

Potilaat kuuluvat keskiriski-2:n tai korkean riskin ryhmään, jos heillä esiintyy vähintään kaksi seuraavista tekijöistä (DIPSS-plus-riskipisteytys):

  • yleisoireet (esimerkiksi laihtuminen, kuumeilu tai poikkeava väsymys)
  • ikä yli 65 vuotta
  • hemoglobiini alle 100 g/l
  • riippuvuus punasolusiirroista
  • trombosyyttimäärä alle 100 x 109/l
  • leukosyyttimäärä yli 25 x 109/l
  • veren valkosolujen blastiosuus vähintään 1 %
  • huonon ennusteen karyotyyppi (kompleksi karyotyyppi tai +8, -7/7q-, i(17q), inv(3), -5/5q-, 12p-, 11q23)

Lausunnossa on sairautta ja sen aiempaa hoitoa ja hoitotuloksia koskevien tietojen lisäksi esitettävä hyvän hoitokäytännön mukainen hoitosuunnitelma, jossa ruksolitinibin tarve osoitetaan edellä olevan mukaisesti.

Korvausoikeus myönnetään määräaikaisena asianmukaisen hoitosuunnitelman edellyttämäksi ajaksi, kuitenkin kerralla enintään kolmeksi vuodeksi.

 

Muut tähän lääkeaineeseen liittyvät korvausoikeudet
Sairaus tai lääkeaineKorvausnumero
Leukemiat, muut pahanlaatuiset veri- ja luuydintaudit sekä pahanlaatuiset imukudostaudit117
Ruksolitinibi (rajoitettu erityiskorvaus)174

Lue lisää

Sivu päivitetty 20.6.2023