174 Ruksolitinibi | Kumppanit | KelaSiirry sisältöön

174 Ruksolitinibi

(D47.1)

Ruksolitinibi on erityiskorvattavaa tämän päätöksen mukaisten pahanlaatuisten veri- ja luuydintautien hoidossa.

Ruksolitinibin erityiskorvausoikeus myönnetään erikoissairaanhoidon pahanlaatuisia veritauteja hoitavasta yksiköstä annetun B-lausunnon perusteella

  • primaarista tai polysytemia veran jälkeistä tai essentiellin trombosytoosin jälkeistä myelofibroosia sairastavien aikuispotilaiden oireiden tai sairauteen liittyvän splenomegalian hyvän hoitokäytännön mukaiseen hoitoon keskiriskin-2 ja korkean riskin potilaille.

Potilaat kuuluvat keskiriski-2:n tai korkean riskin ryhmään, jos heillä esiintyy vähintään kaksi seuraavista tekijöistä (DIPSS-plus-riskipisteytys):

  • yleisoireet (esimerkiksi laihtuminen, kuumeilu tai poikkeava väsymys)
  • ikä yli 65 vuotta
  • hemoglobiini alle 100 g/l
  • riippuvuus punasolusiirroista
  • trombosyyttimäärä alle 100 x 109/l
  • leukosyyttimäärä yli 25 x 109/l
  • veren valkosolujen blastiosuus vähintään 1 %
  • huonon ennusteen karyotyyppi (kompleksi karyotyyppi tai +8, -7/7q-, i(17q), inv(3), -5/5q-, 12p-, 11q23)

Lausunnossa on sairautta ja sen aiempaa hoitoa ja hoitotuloksia koskevien tietojen lisäksi esitettävä hyvän hoitokäytännön mukainen hoitosuunnitelma, jossa ruksolitinibin tarve osoitetaan edellä olevan mukaisesti.

Korvausoikeus myönnetään määräaikaisena asianmukaisen hoitosuunnitelman edellyttämäksi ajaksi, kuitenkin kerralla enintään kolmeksi vuodeksi.

 

Muut tähän lääkeaineeseen liittyvät korvausoikeudet
Sairaus tai lääkeaineKorvausnumero
Leukemiat, muut pahanlaatuiset veri- ja luuydintaudit
sekä pahanlaatuiset imukudostaudit
117
Ruksolinitibi (rajoitettu peruskorvaus)374

Lue lisää

Sivu päivitetty 15.6.2023