258 Ikosapenttietyyli | Kumppanit | KelaSiirry sisältöön

258 Ikosapenttietyyli

(I20-I22, I24.0, I25)

Ikosapenttietyyli on rajoitetusti erityiskorvattavaa krooniseen sepelvaltimotautiin liittyvän rasva-aineenvaihdunnan häiriön hoidossa seuraavin edellytyksin.

Erityiskorvausoikeus myönnetään hoitavan lääkärin laatiman B-lausunnon perusteella.

Erityiskorvausoikeus myönnetään sydän- ja verisuonitapahtumien riskin vähentämiseen statiinihoitoa saaville kroonista sepelvaltimotautia sairastaville aikuisille, joilla on

  • kohonnut triglyseridipitoisuus (≥ 1,7 mmol/l).

Kroonisen sepelvaltimotaudin tulee olla osoitettu siten kuin erityiskorvausoikeudessa 206 kuvataan.

Lausunnossa on sairautta ja sen aiempaa hoitoa ja hoitotuloksia koskevien tietojen lisäksi esitettävä hyvän hoitokäytännön mukainen hoitosuunnitelma.

Korvausoikeus voidaan myöntää ilman määräaikaa.

Muut tähän lääkeaineeseen liittyvät korvausoikeudet
Sairaus tai lääkeaine Korvausnumero
Krooninen sepelvaltimotauti ja krooniseen sepelvaltimotautiin liittyvä rasva-aineenvaihdunnan häiriö206
Ikosapenttietyyli (rajoitettu peruskorvaus)3077

Lue lisää

 

Sivu päivitetty 17.5.2024