3015 Alirokumabi ja evolokumabi hyperkolesterolemian ja sekamuotoisen dyslipidemian hoidossa

(E78)

Alirokumabi ja evolokumabi ovat rajoitetusti peruskorvattavia lääkkeitä. Niiden peruskorvausoikeus (3015) myönnetään hyperkolesterolemian ja sekamuotoisen dyslipidemian hoitoon seuraavin edellytyksin.

Erillisselvitys

Lääkärinlausunto B endokrinologian, kardiologian tai sisätautien erikoislääkäriltä tai näiden alojen erikoissairaanhoidon yksiköstä.

Lääketieteelliset edellytykset

Peruskorvausoikeus myönnetään hyperkolesterolemian ja sekamuotoisen dyslipidemian hoitoon ateroskleroottista valtimosairautta (sepelvaltimotauti, aivovaltimosairaus, suurten valtimoiden kuten aortan ateroskleroosi tai ääreisvaltimosairaus) sairastaville aikuisille, kun

  • potilas on käyttänyt muuta veren rasva-arvoja alentavaa lääkehoitoa (ml. suurin siedetty statiiniannos ja etsetimibi) tai potilas ei siedä näitä hoitoja tai nämä hoidot ovat vasta-aiheisia

ja tästä huolimatta potilaan LDL-kolesterolipitoisuus on

  • yli 3,6 mmol/l tai
  • yli 2,6 mmol/l, jos potilaalla on jokin seuraavista
    • diabetes, johon liittyy kohde-elinvaurio
    • vakava tai laaja ateroskleroottinen tauti
    • nopeasti etenevä ateroskleroottinen tauti.

Lausunnossa on sairautta ja sen aiempaa hoitoa ja hoitotuloksia koskevien tietojen lisäksi esitettävä hyvän hoitokäytännön mukainen hoitosuunnitelma.

Korvausoikeus myönnetään määräaikaisena asianmukaisen hoitosuunnitelman edellyttämäksi ajaksi, kuitenkin kerralla enintään kolmeksi vuodeksi.

Muut tähän lääkeaineeseen liittyvät korvausoikeudet
Sairaus tai lääkeaine  Korvausnumero
Periytyvät rasva-aineenvaihdunnan vaikea-asteiset häiriöt    (familiaalinen hyperkole-sterolemia ja tyypin III dyslipoproteinemia) 211
Evolokumabi familiaalisen hyperkolesterolemian hoidossa 292
Alirokumabi ja evolokumabi familiaalisen hyperkolesterolemian hoidossa 388

 

Lue lisää