294 Evolokumabi hyperkolesterolemian ja sekamuotoisen dyslipidemian hoidossa

(E78)

Alirokumabi erityiskorvattavaksi 1.3.2020

Tällä korvausoikeudella saa erityiskorvauksen 1.3.2020 alkaen myös alirokumabista.

Lisäksi korvausoikeuden 294 jatkoa voi 1.3.2020 alkaen hakea hoitavan lääkärin lausunnolla.

Katso korvausoikeuden myöntämisen uudet edellytykset ja tiedotteet sivun alaosasta.

Evolokumabi on erityiskorvattavaa tämän päätöksen mukaisen krooniseen sepelvaltimotautiin liittyvän hyperkolesterolemian ja sekamuotoisen dyslipidemian hoidossa.

Erityiskorvausoikeus myönnetään endokrinologian, kardiologian tai sisätautien erikoislääkärin tai näiden alojen erikoissairaanhoidon yksikön antaman B-lausunnon perusteella hyperkolesterolemian ja sekamuotoisen dyslipidemian hoitoon aikuisille, joilla on krooninen sepelvaltimotauti, kun

 • potilas on käyttänyt muuta veren rasva-arvoja alentavaa lääkehoitoa (ml. suurin siedetty statiiniannos ja etsetimibi) tai potilas ei siedä näitä hoitoja tai nämä hoidot ovat vasta-aiheisia

ja tästä huolimatta potilaan LDL-kolesterolipitoisuus on

 • yli 3,6 mmol/l tai
 • yli 2,6 mmol/l, jos potilaalla on jokin seuraavista
  • diabetes, johon liittyy kohde-elinvaurio
  • vakava tai laaja ateroskleroottinen tauti
  • nopeasti etenevä ateroskleroottinen tauti.

Kroonisen sepelvaltimotaudin tulee olla osoitettu siten kuin erityiskorvausoikeudessa 206 kuvataan.

Lausunnossa on sairautta ja sen aiempaa hoitoa ja hoitotuloksia koskevien tietojen lisäksi esitettävä hyvän hoitokäytännön mukainen hoitosuunnitelma.

Korvausoikeus myönnetään määräaikaisena asianmukaisen hoitosuunnitelman edellyttämäksi ajaksi, kuitenkin kerralla enintään kolmeksi vuodeksi.

Muut tähän lääkeaineeseen liittyvät korvausoikeudet
Sairaus tai lääkeaine Korvausnumero
Krooninen sepelvaltimotauti ja krooniseen sepelvaltimotautiin liittyvä rasva-aineenvaihdunnan häiriö 206
Periytyvät rasva-aineenvaihdunnan vaikea-asteiset häiriöt (familiaalinen hyperkolesterolemia ja tyypin III dyslipoproteinemia) 211
Evolokumabi familiaalisen hyperkolesterolemian hoidossa (rajoitettu erityiskorvaus) 292
Alirokumabi ja evolokumabi familiaalisen hyperkolesterolemian hoidossa (rajoitettu peruskorvaus) 388
Alirokumabi ja evolokumabi hyperkolesterolemian ja sekamuotoisen dyslipidemian hoidossa (rajoitettu peruskorvaus) 3015

 

1.3.2020 alkaen

294 Alirokumabi ja evolokumabi hyperkolesterolemian ja sekamuotoisen dyslipidemian hoidossa

Alirokumabi ja evolokumabi ovat erityiskorvattavia tämän päätöksen mukaisen krooniseen sepelvaltimotautiin liittyvän hyperkolesterolemian ja sekamuotoisen dyslipidemian hoidossa.

Erityiskorvausoikeus myönnetään endokrinologian, kardiologian tai sisätautien erikoislääkärin tai näiden alojen erikoissairaanhoidon yksikön antaman B-lausunnon perusteella, kun korvausoikeutta haetaan ensimmäisen kerran. Sen jälkeen hyväksytään myös muun potilasta hoitavan lääkärin antama lausunto.

Erityiskorvausoikeus myönnetään hyperkolesterolemian ja sekamuotoisen dyslipidemian hoitoon aikuisille, joilla on krooninen sepelvaltimotauti, kun potilaan käyttämästä muusta veren rasva-arvoja alentavasta lääkehoidosta (ml. suurin siedetty statiiniannos ja etsetimibi) huolimatta tai näiden hoitojen ollessa vasta-aiheisia tai haittojen vuoksi soveltumattomia potilaan LDL-kolesterolipitoisuus on

 • yli 3,6 mmol/l tai
 • yli 2,6 mmol/l, silloin kun potilaalla on jokin seuraavista
  • diabetes, johon liittyy kohde-elinvaurio
  • vakava tai laaja ateroskleroottinen tauti
  • nopeasti etenevä ateroskleroottinen tauti.

Kroonisen sepelvaltimotaudin tulee olla osoitettu siten kuin erityiskorvausoikeudessa 206 kuvataan.

Lausunnossa on sairautta ja sen aiempaa hoitoa ja hoitotuloksia koskevien tietojen lisäksi esitettävä hyvän hoitokäytännön mukainen hoitosuunnitelma.

Korvausoikeus myönnetään määräaikaisena asianmukaisen hoitosuunnitelman edellyttämäksi ajaksi, kuitenkin kerralla enintään kolmeksi vuodeksi.

Lue lisää