292 Evolokumabi familiaalisen hyperkolesterolemian hoidossa (aikuiset) | Kumppanit | KelaSiirry sisältöön

292 Alirokumabi ja evolokumabi familiaalisen hyperkolesterolemian hoidossa (aikuiset)

(E78.00)

Alirokumabi ja evolokumabi ovat erityiskorvattavia tämän päätöksen mukaisen periytyvän rasva-aineenvaihdunnan vaikea-asteisen häiriön hoidossa.

Erityiskorvausoikeus myönnetään erikoissairaanhoidon endokrinologian, kardiologian tai sisätautien yksiköstä annetun tai näiden alojen erikoislääkärin antaman B-lausunnon perusteella.

Alirokumabin erityiskorvausoikeus myönnetään familiaalisen hyperkolesterolemian hoitoon aikuisille, kun

  • LDL-kolesterolipitoisuus on muusta veren rasva-arvoja alentavasta lääkehoidosta (ml. suurin siedetty statiiniannos ja etsetimibi) huolimatta tai näiden hoitojen ollessa vasta-aiheisia tai haittojen vuoksi soveltumattomia
    • yli 2,6 mmol/l, kun on todettu ateroskleroottinen valtimosairaus (sepelvaltimotauti, aivovaltimosairaus, suurten valtimoiden kuten aortan ateroskleroosi tai ääreisvaltimosairaus) tai
    • yli 5,0 mmol/l, kun ei ole todettu ateroskleroottista valtimosairautta.

Evolokumabin erityiskorvausoikeus myönnetään familiaalisen hyperkolesterolemian hoitoon aikuisille, kun

  • LDL-kolesterolipitoisuus on muusta veren rasva-arvoja alentavasta lääkehoidosta (ml. suurin siedetty statiiniannos ja etsetimibi) huolimatta tai näiden hoitojen ollessa vasta-aiheisia tai haittojen vuoksi soveltumattomia
    • yli 2,0 mmol/l, kun on todettu ateroskleroottinen valtimosairaus (sepelvaltimotauti, aivovaltimosairaus, suurten valtimoiden kuten aortan ateroskleroosi tai ääreisvaltimosairaus) tai
    • yli 3,6 mmol/l, kun ei ole todettu ateroskleroottista valtimosairautta.

Familiaalisen hyperkolesterolemian tulee olla osoitettu siten kuin erityiskorvausoikeudessa 211 kuvataan.

Lausunnossa on sairautta ja sen aiempaa hoitoa ja hoitotuloksia koskevien tietojen lisäksi esitettävä hyvän hoitokäytännön mukainen hoitosuunnitelma.

Korvausoikeus voidaan myöntää ilman määräaikaa.

Muut tähän lääkeaineeseen liittyvät korvausoikeudet
Sairaus tai lääkeaine                Korvausnumero
Periytyvät rasva-aineenvaihdunnan vaikea-asteiset häiriöt (familiaalinen hyperkolesterolemia ja tyypin III dyslipoproteinemia)211
Alirokumabi ja evolokumabi hyperkolesterolemian ja sekamuotoisen dyslipidemian hoidossa (rajoitettu erityiskorvaus)294
Alirokumabi, evolokumabi ja inklisiraani familiaalisen hyperkolesterolemian hoidossa (aikuiset) (rajoitettu peruskorvaus) 388
Alirokumabi, evolokumabi ja inklisiraani hyperkolesterolemian ja sekamuotoisen dyslipidemian hoidossa (rajoitettu peruskorvaus)3015

Lue lisää