172 Hyytymistekijä VIII ja von Willebrand -tekijä A-hemofiliaa sairastavien vasta-ainepositiivisten potilaiden siedätyshoitoon

(D66)

Hyytymistekijää VIII ja von Willebrand -tekijää sisältävä lääkevalmiste on erityiskorvattavaa A-hemofiliaa sairastavien vasta-ainepositiivisten potilaiden siedätyshoitoon tässä päätöksessä esitetyin edellytyksin.

Hyytymistekijää VIII ja von Willebrand -tekijää sisältävän valmisteen erityiskorvausoikeus myönnetään erikoissairaanhoidon hyytymishäiriöitä hoitavasta yksiköstä annetun B-lausunnon perusteella

  • A-hemofiliaa sairastavien potilaiden hyytymistekijä VIII -vasta-aineiden poistamiseen siedätyshoidolla, kun ensilinjan valmisteilla ei ole saatu riittävää vastetta.

Lausunnossa on sairautta ja sen aiempaa hoitoa ja hoitotuloksia koskevien tietojen lisäksi esitettävä aikataulun sisältävä hyvän hoitokäytännön mukainen hoitosuunnitelma, jossa hyytymistekijää VIII ja von Willebrand -tekijää sisältävän valmisteen tarve osoitetaan edellä olevan mukaisesti.

Korvausoikeus myönnetään asianmukaisen hoitosuunnitelman edellyttämäksi ajaksi.

Sairaus tai lääkeaine Korvausnumero
Muut tähän lääkeaineeseen liittyvät korvausoikeudet
Krooniset hyytymishäiriöt (rajoitettu erityiskorvaus) 126
Von Willebrand -tekijävalmiste (rajoitettu erityiskorvaus) 161
Hyytymistekijä VIII ja von Willebrand -tekijä von Willebrandin taudin hoitoon (rajoitettu erityiskorvaus) 194
Emisitsumabi (A-hemofilia, vasta-aineita) (rajoitettu erityiskorvaus) 1503
Hyytymistekijä VIII ja von Willebrand -tekijä A-hemofiliaa sairastavien vasta-ainepositiivisten potilaiden siedätyshoitoon (rajoitettu peruskorvaus) 375

Lue lisää