194 Hyytymistekijä VIII ja von Willebrand -tekijä von Willebrandin taudin hoitoon

(D68.0)

Hyytymistekijää VIII ja von Willebrand -tekijää sisältävä lääkevalmiste on erityiskorvattavaa von Willebrandin taudin hoidossa tässä päätöksessä esitetyin edellytyksin.

Hyytymistekijää VIII ja von Willebrand -tekijää sisältävän valmisteen erityiskorvausoikeus myönnetään erikoissairaanhoidon hyytymishäiriöitä hoitavasta yksiköstä annetun B-lausunnon perusteella

  • von Willebrandin taudin hoitoon, kun desmopressiinihoito ei ole riittävä tai se on vasta-aiheinen.

Lausunnossa on sairautta ja sen aiempaa hoitoa ja hoitotuloksia koskevien tietojen lisäksi esitettävä aikataulun sisältävä hyvän hoitokäytännön mukainen hoitosuunnitelma, jossa hyytymistekijää VIII ja von Willebrand -tekijää sisältävän valmisteen tarve osoitetaan edellä olevan mukaisesti.

Korvausoikeus myönnetään asianmukaisen hoitosuunnitelman edellyttämäksi ajaksi.

Muut tähän lääkeaineeseen liittyvät korvausoikeudet
Sairaus tai lääkeaine Korvausnumero
 Krooniset hyytymishäiriöt (erityiskorvaus) 126
 Von Willebrand -tekijävalmiste (erityiskorvaus) 161
Hyytymistekijä VIII ja von Willebrand -tekijä A-hemofiliaa sairastavien vasta-ainepositiivisten potilaiden siedätyshoitoon (erityiskorvaus) 172
Emisitsumabi (rajoitettu erityiskorvaus) 1503
Hyytymistekijä VIII ja von Willebrand -tekijä von Willebrandin taudin hoitoon (rajoitettu peruskorvaus) 332
Von Willebrand -tekijävalmiste (rajoitettu peruskorvaus) 357
Hyytymistekijä VIII ja von Willebrand -tekijä A-hemofiliaa sairastavien vasta-ainepositiivisten potilaiden siedätyshoitoon (rajoitettu peruskorvaus) 375

Lue lisää