254 Evolokumabi familiaalisen hyperkolesterolemian hoidossa (lapset ja nuoret) | Kumppanit | KelaSiirry sisältöön

254 Evolokumabi familiaalisen hyperkolesterolemian hoidossa (lapset ja nuoret)

(E78.00)

Evolokumabi on erityiskorvattavaa tämän päätöksen mukaisen periytyvän rasva-aineenvaihdunnan vaikea-asteisen häiriön hoidossa.

Erityiskorvausoikeus myönnetään erikoissairaanhoidon endokrinologian, kardiologian, lastentautien tai sisätautien yksiköstä annetun B-lausunnon perusteella.

Erityiskorvausoikeus myönnetään familiaalisen hyperkolesterolemian hoitoon vähintään 10-vuotiaille lapsille ja nuorille, kun muusta veren rasva-arvoja alentavasta lääkehoidosta (ml. suurin siedetty statiiniannos ja etsetimibi) huolimatta tai näiden hoitojen ollessa vasta-aiheisia tai haittojen vuoksi soveltumattomia LDL-kolesterolipitoisuus on

  • yli 2,0 mmol/l, kun on todettu ateroskleroottinen valtimosairaus (sepelvaltimotauti, aivovaltimosairaus, suurten valtimoiden kuten aortan ateroskleroosi tai ääreisvaltimosairaus), tai
  • yli 3,6 mmol/l, kun ei ole todettu ateroskleroottista valtimosairautta.

Familiaalisen hyperkolesterolemian tulee olla osoitettu siten kuin erityiskorvausoikeudessa 211 kuvataan.

Lausunnossa on sairautta ja sen aiempaa hoitoa ja hoitotuloksia koskevien tietojen lisäksi esitettävä hyvän hoitokäytännön mukainen hoitosuunnitelma.

Korvausoikeus voidaan myöntää ilman määräaikaa.

Muut tähän lääkeaineeseen liittyvät korvausoikeudet
Sairaus tai lääkeaineKorvausnumero
Periytyvät rasva-aineenvaihdunnan vaikea-asteiset häiriöt (familiaalinen hyperkolesterolemia ja tyypin III dyslipoproteinemia)211
Evolokumabi familiaalisen hyperkolesterolemian hoidossa (lapset ja nuoret) (rajoitettu peruskorvaus)3074

Lue lisää

Sivu päivitetty 15.1.2024