282 Natriumoksibaatti ja modafiniili

(G47.4)

Natriumoksibaatti ja modafiniili ovat rajoitetusti erityiskorvattavia aikuisille vaikean ja pitkäaikaisen narkolepsian (214) hoidossa seuraavin edellytyksin.

Natriumoksibaatin ja modafiniilin erityiskorvausoikeus myönnetään erikoissairaanhoidon neurologian tai lastenneurologian yksikössä laaditun tai näiden alojen erikoislääkärin laatiman B-lausunnon perusteella

Natriumoksibaattia erityiskorvataan

  • narkolepsia-katapleksian hoitoon aikuisille.

Modafiniilia erityiskorvataan

  • narkolepsiaan (katapleksian kanssa tai ilman) liittyvän poikkeavan väsymyksen hoitoon aikuisille.

Lausunnossa on sairautta ja sen aiempaa hoitoa ja hoitotuloksia koskevien tietojen lisäksi esitettävä aikataulun sisältävä hyvän hoitokäytännön mukainen hoitosuunnitelma, jossa natriumoksibaatin tai modafiniilin tarve osoitetaan edellä olevan mukaisesti.

Korvausoikeus voidaan myöntää ilman määräaikaa.

Muut tähän lääkeaineeseen liittyvät korvausoikeudet
Sairaus Korvausnumero
Vaikea ja pitkäaikainen narkolepsia 214

Lue lisää