282 Natriumoksibaatti

(G47.4)

Muutos 1.8.2021

Natriumoksibaatin erityiskorvausoikeus 282 voidaan myöntää 1.8.2021 alkaen myös 7 vuotta täyttäneille narkolepsia-katapleksian hoitoon.

Katso uudet korvausoikeuden myöntämisen edellytykset ja tiedote sivun alaosasta.

Natriumoksibaatti on rajoitetusti erityiskorvattavaa vaikean ja pitkäaikaisen narkolepsian hoidossa seuraavin edellytyksin.

Erityiskorvausoikeus myönnetään erikoissairaanhoidon neurologian tai lastenneurologian yksikössä laaditun tai näiden alojen erikoislääkärin laatiman B-lausunnon perusteella

  • narkolepsia-katapleksian hoitoon aikuisille.

Lausunnossa on sairautta ja sen aiempaa hoitoa ja hoitotuloksia koskevien tietojen lisäksi esitettävä hyvän hoitokäytännön mukainen hoitosuunnitelma.

Korvausoikeus voidaan myöntää ilman määräaikaa.

 
Muut tähän lääkeaineeseen liittyvät korvausoikeudet
Sairaus Korvausnumero
Vaikea ja pitkäaikainen narkolepsia 214

1.8.2021 alkaen

282 Natriumoksibaatti

Natriumoksibaatti on rajoitetusti erityiskorvattavaa vaikean ja pitkäaikaisen narkolepsian hoidossa seuraavin edellytyksin.

Erityiskorvausoikeus myönnetään erikoissairaanhoidon neurologian tai lastenneurologian yksikössä laaditun tai näiden alojen erikoislääkärin laatiman B-lausunnon perusteella

  • narkolepsia-katapleksian hoitoon vähintään 7-vuotiaille.

Lausunnossa on sairautta ja sen aiempaa hoitoa ja hoitotuloksia koskevien tietojen lisäksi esitettävä hyvän hoitokäytännön mukainen hoitosuunnitelma.

Korvausoikeus voidaan myöntää ilman määräaikaa.

Lue lisää