285 Dulaglutidi, eksenatidi, liksisenatidi ja liraglutidi

(E11)

Muutoksia 1.2.2020 alkaen

Semaglutidista saa 1.2.2020 alkaen erityiskorvauksen korvausoikeudella 285.

Inkretiinimimeettien korvausoikeutta 285 voi hakea 1.2.2020 alkaen hoitavan lääkärin laatimalla B-lääkärinlausunnolla. Katso uudet korvausoikeuden edellytykset sivun alaosasta.

Lapset ja nuoret saavat liraglutidista erityiskorvauksen 1.2.2020 alkaen korvausoikeudella 295.

Dulaglutidi, eksenatidi, liksisenatidi ja liraglutidi ovat rajoitetusti erityiskorvattavia tämän päätöksen mukaisessa vaikeahoitoisen tyypin 2 diabeteksen hoidossa.

Dulaglutidin, eksenatidin, liksisenatidin ja liraglutidin erityiskorvausoikeus myönnetään diabeteksen hoitoon perehtyneen lääkärin antaman B-lausunnon perusteella vaikeahoitoisen tyypin 2 diabeteksen hyvän hoitokäytännön mukaiseen hoitoon potilaille,

  • joilla ei ole saavutettu riittävää glukoositasapainoa hoitosuositusten mukaisilla muiden lääkeryhmien diabeteslääkkeillä, ja
  • potilaan painoindeksi inkretiinimimeettihoitoa aloitettaessa on vähintään 30 kg/m2.

Lausunnossa on sairauden ja hyvän hoitokäytännön mukaisen hoitosuunnitelman lisäksi kuvattava hoitosuositusten mukaisia muita lääkkeitä käytettäessä saadut hoitotulokset sekä potilaan pituus, paino ja painoindeksi inkretiinimimeettihoitoa aloitettaessa.

Korvausoikeus voidaan myöntää ilman määräaikaa.

Muut tähän lääkeaineeseen liittyvät korvausoikeudet
Sairaus tai lääkeaine Korvausnumero
Diabetes, insuliinihoito 103
Diabetes, muu kuin insuliinihoito 215
Liraglutidi (lapset ja nuoret) (rajoitettu erityiskorvaus) 295
Dulaglutidi, eksenatidi, liksisenatidi, liraglutidi ja semaglutidi  (rajoitettu peruskorvaus) 346

1.2.2020 alkaen

285 Dulaglutidi, eksenatidi, liksisenatidi, liraglutidi ja semaglutidi (aikuiset)

Dulaglutidi, eksenatidi, liksisenatidi, liraglutidi ja semaglutidi ovat rajoitetusti erityiskorvattavia tämän päätöksen mukaisessa tyypin 2 diabeteksen hoidossa.

Erityiskorvausoikeus myönnetään hoitavan lääkärin antaman B-lausunnon perusteella vaikeahoitoisen tyypin 2 diabeteksen hoitoon aikuisille, joilla

  • ei ole saavutettu riittävää glukoositasapainoa hoitosuositusten mukaisilla muiden lääkeryhmien diabeteslääkkeillä ja
  • painoindeksi inkretiinimimeettihoitoa aloitettaessa on vähintään 30 kg/m2.

Lausunnossa on sairautta ja sen aiempaa hoitoa ja hoitotuloksia koskevien tietojen lisäksi esitettävä hyvän hoitokäytännön mukainen hoitosuunnitelma sekä potilaan painoindeksi inkretiinimimeettihoitoa aloitettaessa.

Korvausoikeus voidaan myöntää ilman määräaikaa.

Lue lisää