285 Dulaglutidi, eksenatidi, liksisenatidi, liraglutidi ja semaglutidi (aikuiset)

(E11)

Dulaglutidi, eksenatidi, liksisenatidi, liraglutidi ja semaglutidi ovat rajoitetusti erityiskorvattavia tämän päätöksen mukaisessa tyypin 2 diabeteksen hoidossa.

Erityiskorvausoikeus myönnetään hoitavan lääkärin antaman B-lausunnon perusteella vaikeahoitoisen tyypin 2 diabeteksen hoitoon aikuisille, joilla

  • ei ole saavutettu riittävää glukoositasapainoa hoitosuositusten mukaisilla muiden lääkeryhmien diabeteslääkkeillä ja
  • painoindeksi inkretiinimimeettihoitoa aloitettaessa on vähintään 30 kg/m2.

Lausunnossa on sairautta ja sen aiempaa hoitoa ja hoitotuloksia koskevien tietojen lisäksi esitettävä hyvän hoitokäytännön mukainen hoitosuunnitelma sekä potilaan painoindeksi inkretiinimimeettihoitoa aloitettaessa.

Korvausoikeus voidaan myöntää ilman määräaikaa.

Muut tähän lääkeaineeseen liittyvät korvausoikeudet
Sairaus tai lääkeaine Korvausnumero
Diabetes, insuliinihoito 103
Diabetes, muu kuin insuliinihoito 215
Liraglutidi (lapset ja nuoret) (rajoitettu erityiskorvaus) 295
Dulaglutidi, eksenatidi, liksisenatidi, liraglutidi ja semaglutidi (aikuiset) (rajoitettu peruskorvaus) 346

Lue lisää