252 Anakinra | Kumppanit | KelaSiirry sisältöön

252 Anakinra

(E85.0, E89, L50.8, M06.1, M08.2)

Anakinra on rajoitetusti erityiskorvattava lääke seuraavin edellytyksin.

Erityiskorvausoikeus myönnetään alla mainittuja sairauksia hoitavasta erikoissairaanhoidon yksiköstä annetun tai sisätautien tai reumatologian erikoislääkärin laatiman B-lausunnon perusteella

  • kryopyriiniin liittyvien jaksoittaisiin oireyhtymiin (CAPS-oireyhtymiin) kuuluvien inflammatorisen monielinsairauden (NOMID)/kroonisen infantiilisen hermo-, iho- ja niveloireyhtymän (CINCA) ja Muckle-Wellsin oireyhtymän (MWS) hoitoon,
  • aktiivisen Stillin taudin hoitoon aikuisilla, mukaan lukien yleisoirein alkanut lastenreuma (SJIA) aikuisiän saavuttaneilla, kun tavanomainen hoito tulehduskipulääkkeellä ja systeemisellä kortikosteroidilla ei ole tuottanut riittävää hoitovastetta, ja
  • perinnöllisen välimerenkuumeen (FMF) hoitoon.

Lausunnossa on sairautta ja sen aiempaa hoitoa ja hoitotuloksia koskevien tietojen lisäksi esitettävä hyvän hoitokäytännön mukainen hoitosuunnitelma.

Korvausoikeus myönnetään määräaikaisena asianmukaisen hoitosuunnitelman edellyttämäksi ajaksi, kuitenkin kerralla enintään viideksi vuodeksi.

Muut tähän lääkeaineeseen liittyvät korvausoikeudet
Sairaus tai lääkeaineKorvausnumero
Hajapesäkkeiset sidekudostaudit, reumaattiset niveltulehdukset ja niihin verrattavat tilat202
Abatasepti, adalimumabi, etanersepti, golimumabi, guselkumabi, iksekitsumabi, infliksimabi, risankitsumabi, sarilumabi, sekukinumabi, sertolitsumabipegoli ja tosilitsumabi (tulehdukselliset reumasairaudet) (rajoitettu erityiskorvaus)281
Abatasepti, adalimumabi, bimekitsumabi, etanersepti, golimumabi, guselkumabi, iksekitsumabi, infliksimabi, risankitsumabi, sarilumabi, sekukinumabi, sertolitsumabipegoli, tosilitsumabi ja ustekinumabi (tulehdukselliset reumasairaudet) (rajoitettu peruskorvaus) 313
Adalimumabi, bimekitsumabi, brodalumabi, etanersepti, guselkumabi, iksekitsumabi, infliksimabi, risankitsumabi, sekukinumabi, sertolitsumabipegoli, tildrakitsumabi ja ustekinumabi (ihopsoriaasi) (rajoitettu peruskorvaus) 319
Adalimumabi, golimumabi, infliksimabi, risankitsumabi ja ustekinumabi (tulehdukselliset suolistosairaudet)326
Adalimumabi (hidradenitis suppurativa) (rajoitettu peruskorvaus)380
Anakinra (rajoitettu peruskorvaus) 3053

Lue lisää

Sivu päivitetty 2.4.2024