299 Apremilasti | Kumppanit | KelaSiirry sisältöön

299 Apremilasti

(L40.5)

Apremilasti on erityiskorvattavaa tämän päätöksen mukaisen nivelpsoriaasin hoidossa.

Erityiskorvausoikeus myönnetään sisätautien tai reumatologian erikoislääkärin tai näiden alojen erikoissairaanhoidon yksikön antaman B-lausunnon perusteella aktiivisen nivelpsoriaasin hoitoon aikuisille, kun

  • tavanomaisella antireumaattisella lääkehoidolla ei saavuteta riittävää hoitovastetta tai kun se ei ole siedetty.

Lausunnossa on sairautta ja sen aiempaa hoitoa ja hoitotuloksia koskevien tietojen lisäksi esitettävä hyvän hoitokäytännön mukainen hoitosuunnitelma.

Korvausoikeus myönnetään määräaikaisena asianmukaisen hoitosuunnitelman edellyttämäksi ajaksi, kuitenkin kerralla enintään viideksi vuodeksi.

 

Muut tähän lääkeaineeseen liittyvät korvausoikeudet
Sairaus tai lääkeaineKorvausnumero
Hajapesäkkeiset sidekudostaudit, reumaattiset niveltulehdukset ja niihin verrattavat tilat202
Apremilasti ja dimetyylifumaraatti (psoriaasi) (rajoitettu peruskorvaus) 377

Lue lisää

Sivu päivitetty 19.6.2023