102 Hypofysär diabetes | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

102 Hypofysär diabetes

(Diabetes insipidus; E23.2, N25.1)

Diagnosen och bedömningen av läkemedelsbehovet ska grunda sig på undersökning vid en enhet för specialiserad sjukvård eller på undersökning av internmedicinare, endokrinolog, nefrolog eller pediatriker.

I utlåtandet ska beskrivas de tillbörliga diagnostiska undersökningarna och behandlingsplanen i enlighet med god vårdpraxis.

Läs mer

Senast ändrad 14.6.2023