132 Sarkoidos | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

132 Sarkoidos

(Sarcoidosis; D86)

Diagnosen och bedömningen av läkemedelsbehovet ska grunda sig på undersökning av specialist inom kliniskt område eller på undersökning vid en enhet för specialiserad sjukvård.

I utlåtandet ska beskrivas de tillbörliga diagnostiska undersökningarna och behandlingsplanen i enlighet med god vårdpraxis.

Läs mer