107 Perniciös anemi och andra B12-vitaminabsorptionsstörningar | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

107 Perniciös anemi och andra B12-vitaminabsorptionsstörningar

(Anaemia perniciosa et anaemia alia et deficientia vitamini B12; C16, D51, E53.8)

Utlåtandet och bedömningen av läkemedelsbehovet ska grunda sig på undersökning vid en enhet för specialiserad sjukvård eller på undersökning av specialist inom området. Vid tydlig B12-vitaminbrist kan också godkännas ett utlåtande som grundar sig på undersökning av annan läkare som vårdat patienten.

I utlåtandet ska eventuella fynd som stödjer diagnosen beskrivas, såsom makrocytär anemi, låg B12-vitaminhalt i serum, respons på tillförsel av B12-vitamin samt svår atrofisk gastrit. Analys av benmärgsprov kan komplettera fynden.

Förutom egentlig perniciös anemi berättigar vissa tunntarmssjukdomar och ärftlig rubbning i B12-absorptionen till specialersättning. Tillstånd efter bortoperation av ventrikeln berättigar alltid till ersättning.

 

Andra ersättningsrätter som hänför sig till den här sjukdomen
LäkemedelssubstansErsättningsnummer
Erytropoietin och darbepoetin (begränsad grundersättning)306
Cyanokobalamin (begränsad grundersättning)376

Läs mer

Senast ändrad 14.6.2023