130 Maligna tumörer vilka inte särskilt nämns ovan | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

130 Maligna tumörer, vilka inte särskilt nämns ovan

(Neoplasma malignum; C00–C26, C30–C34, C37–C41, C43–C49, C60, C62–C80, C97)

Utlåtandet ska grunda sig på undersökning vid en enhet för specialiserad sjukvård och i vilken det på basis av patologiskt-anatomiskt eller bilddiagnostiskt fynd konstateras en sådan malign tumör som motiverar behandling med cytostatika eller smärtstillande medel.

I utlåtandet ska beskrivas de tillbörliga diagnostiska undersökningarna och behandlingsplanen i enlighet med god vårdpraxis.

Rätt till specialersättning beviljas för den tid som anges i behandlingsplanen eller för högst 7 år.

 

Andra ersättningsrätter som hänför sig till den här sjukdomen
LäkemedelssubstansErsättningsnummer
Afatinib och gefitinib (begränsad specialersättning)155
Everolimus (begränsad specialersättning)158
Pazopanib (begränsad specialersättning)159
Dalteparin och tinzaparin (vid behandling som pågår över 6 månader) (begränsad specialersättning)166
Vemurafenib (begränsad specialersättning)167
Axitinib (begränsad specialersättning)168
Krizotinib (begränsad specialersättning)169
Regorafenib (begränsad specialersättning)176
Kombinationspreparat med tegafur, gimeracil och oteracil (begränsad specialersättning)178
Vismodegib (begränsad specialersättning)179
Erlotinib (begränsad specialersättning)191
Paricalcitol och cinacalcet (begränsad specialersättning)196
Sunitinib (begränsad specialersättning)197
Sorafenib (begränsad specialersättning)198
Kabozantinib (begränsad specialersättning)1502
Alektinib (begränsad specialersättning)1504
Kombinationspreparat med trifluridin och tipiracil (begränsad specialersättning)1506
Lenvatinib (begränsad specialersättning)1508
Dabrafenib och trametinib (begränsad specialersättning)1509
Binimetinib och enkorafenib (melanom) (begränsad specialersättning)1513
Osimertinib (begränsad specialersättning)1519
Brigatinib (begränsad specialersättning)1521
Enkorafenib (kolorektalcancer) (begränsad specialersättning)1526
Lorlatinib (begränsad specialersättning)1527
Larotrektinib (begränsad specialersättning)1535
Entrektinib (begränsad specialersättning)1538
Dalteparin, enoxaparin och tinzaparin (begränsad specialersättning)Receptanteckning + 115, 116, 117, 128 eller 130
Erytropoietin och darbepoetin (begränsad grundersättning)306
Olaparib (begränsad grundersättning)389
Dakomitinib (begränsad grundersättning)3041
Sonidegib (begränsad grundersättning)3061
Pemigatinib (begränsad grundersättning)3063
Pralsetinib (begränsad grundersättning)3068
Selperkatinib (begränsad grundersättning)3072
Tepotinib (begränsad grundersättning)3081

Läs mer

Senast ändrad 22.4.2021