110 Parkinsonism och därmed jämförbara rörelsestörningar | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

110 Parkinsonism och därmed jämförbara rörelsestörningar

(Paralysis agitans, parkinsonismus; G20, G23, G24.1, G24.8, G90.3)

Diagnosen och bedömningen av läkemedelsbehovet ska grunda sig på undersökning vid en enhet för specialiserad sjukvård eller på undersökning av specialist inom området.

Förutom Parkinsonism berättigar dopa-svarande dystoni och andra sådana förtviningssjukdomar i basalganglierna, där effekten av läkemedel mot Parkinsonism påvisats, till specialersättning.

Av utlåtandet ska utöver anamnestiska fakta framgå den kliniska sjukdomsbilden (vilotremor, hypokinesi, muskelstelhet osv.). Intentionstremor, essentiell tremor eller extrapyramidala symtom som biverkningar av neuroleptikabehandling berättigar inte till specialersättning.

 

Andra ersättningsrätter som hänför sig till den här sjukdomen
LäkemedelssubstansErsättningsnummer
Rasagilin (begränsad specialersättning)193
Kombinationspreparat med levodopa och dekarboxylashämmare (begränsad specialersättning)1537

Läs mer