119 Trigeminusneuralgi eller glossofaryngisk neuralgi | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

119 Trigeminusneuralgi eller glossofaryngisk neuralgi

(Neuralgia trigemini, neuralgia glossopharyngei; G50.0, G52.1)

Diagnosen och bedömningen av läkemedelsbehovet ska grunda sig på undersökning vid en enhet för specialiserad sjukvård inom området eller på undersökning av neurolog eller neurokirurg.

I utlåtandet ska beskrivas de tillbörliga diagnostiska undersökningarna och behandlingsplanen i enlighet med god vårdpraxis.

Läs mer

Senast ändrad 14.6.2023