137 Uremi som förutsätter dialysbehandling | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

137 Uremi som förutsätter dialysbehandling

(Insufficientia renis chronica; N03, N18)

Diagnosen och bedömningen av läkemedelsbehovet ska grunda sig på undersökning inom den specialiserade sjukvården.

I utlåtandet ska beskrivas de tillbörliga diagnostiska undersökningarna och behandlingsplanen i enlighet med god vårdpraxis.

 

Andra ersättningsrätter som hänför sig till den här sjukdomen
Sjukdom eller läkemedelssubstansErsättningsnummer
Kroniska störningar i D-vitaminmetabolismen123
Svår anemi i samband med njurinsufficiens138
Lantankarbonat, sevelamer och sukrojärn(III)oxihydroxid (begränsad specialersättning)190
Erytropoietin och darbepoetin (begränsad grundersättning)306

Läs mer

Senast ändrad 14.6.2023

Vad tycker du om sidan?