121 Svårt nedsatt könskörtelfunktion | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

121 Svårt nedsatt könskörtelfunktion

(Hypogonadismus; E28.3, E29.1, E89.4, E89.8, E89.5, F64.0, F64.8, Q96, Q98)

Rätt till specialersättning beviljas utifrån ett läkarutlåtande B från en enhet för endokrinologi, barnsjukdomar, gynekologi och obstetrik, inre medicin eller urologi inom den specialiserade sjukvården eller av en specialistläkare inom dessa områden.

Rätt till specialersättning beviljas för behandling av långvarig gonadal svårt nedsatt könskörtelfunktion. Rätt till specialersättning beviljas inte för behandling av hormonförändringar som följer med åldrande.

Rätt till specialersättning kan dessutom beviljas för könskorrigerande behandling.   

Utlåtandet ska innehålla resultaten från de tillbörliga diagnostiska undersökningarna och en behandlingsplan i enlighet med god vårdpraxis.

Rätt till ersättning kan beviljas utan tidsbegränsning.

Läs mer

Senast ändrad 10.1.2024