126 Kroniska koagulationsrubbningar | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

126 Kroniska koagulationsrubbningar

(Defecti coagulationes chronici, haemophiliae; D66, D67, D68.0–D68.2)

Utlåtandet och bedömningen av läkemedelsbehovet ska grunda sig på undersökning vid en enhet för internmedicin, hematologi eller pediatrik inom den specialiserade sjukvården.

Med kroniska koagulationsrubbningar förstås här närmast hemofilier och von Willebrands sjukdom.

I utlåtandet ska beskrivas de tillbörliga diagnostiska undersökningarna och behandlingsplanen i enlighet med god vårdpraxis.

 

Andra ersättningsrätter som hänför sig till den här sjukdomen
LäkemedelssubstansErsättningsnummer
Preparat med von Willebrands faktor (begränsad specialersättning)161
Blodkoagulationsfaktor VIII och von Willebrands faktor vid desensibilisering hos antikroppspositiva patienter med hemofili A (begränsad specialersättning)172
Blodkoagulationsfaktor VIII och von Willebrands faktor vid behandling av von Willebrands sjukdom (begränsad specialersättning)194
Emicizumab (hemofili A, med antikroppar) (begränsad specialersättning)1503
Emicizumab (hemofili A, utan antikroppar) (begränsad specialersättning)1520

Läs mer

Senast ändrad 31.7.2023