212 Gikt | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

212 Gikt

(M10, E79.0)

Rätt till specialersättning beviljas utifrån ett läkarutlåtande B av den behandlande läkaren.

Av utlåtandet ska utom anamnesen framgå klinisk status, urat- och kreatininhalten samt resultaten av radiologiska undersökningar eller ledvätskeundersökningar. Specialersättning för läkemedelsbehandling av symtomfri hyperurikemi är i regel inte befogad utom vid behandling av myelo- och lymfoproliferativa sjukdomar i aktiv fas.

Rätt till ersättning kan beviljas utan tidsbegränsning.

Andra ersättningsrätter som hänför sig till den här sjukdomen
LäkemedelssubstansErsättningsnummer
Leukemier, andra maligna blod- och benmärgssjukdomar samt maligna sjukdomar i lymfatisk vävnad117
Febuxostat (begränsad specialersättning)288

Läs mer