109 Multipel skleros | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

109 Multipel skleros

(G35)

Diagnosen och bedömningen av läkemedelsbehovet ska grunda sig på undersökning vid en enhet för specialiserad sjukvård eller på undersökning av neurolog.

I utlåtandet ska beskrivas de tillbörliga diagnostiska undersökningarna och behandlingsplanen i enlighet med god vårdpraxis.

 

Andra ersättningsrätter som hänför sig till den här sjukdomen
LäkemedelssubstansErsättningsnummer
Betainterferon, dimetylfumarat, diroximelfumarat, glatirameracetat, ofatumumab och teriflunomid (MS) (begränsad specialersättning)157
Fingolimod och kladribin (begränsad specialersättning)164
Betainterferon, dimetylfumarat, diroximelfumarat, glatirameracetat, ofatumumab, ponesimod och teriflunomid (MS) (begränsad grundersättning)303

Läs mer

Senast ändrad 9.7.2024