104 Bristfällig sköldkörtelfunktion | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

104 Bristfällig sköldkörtelfunktion

(Hypothyreosis; C73, E03, E89.0)

Eftersom bristfällig sköldkörtelfunktion är så allmänt förekommande godkänns också utlåtande som inte grundar sig på undersökning vid en enhet för specialiserad sjukvård eller på specialistundersökning.

Av utlåtandet ska framgå den kliniska sjukdomsbilden, när sjukdomen börjat samt eventuell etiologi. Vidare ska där framgå resultaten av laboratorieprover som visar sköldkörtelns funktion (t.ex. TSH och T4-V) före behandling med sköldkörtelhormon.

Rätt till specialersättning omedelbart efter sköldkörteloperation kan beviljas bara efter exstirpation. Vid bristfällig sköldkörtelfunktion efter annan operation eller sköldkörtelinflammation är det i regel bäst att skriva utlåtandet först efter ett halvt års observation. För att rätt till specialersättning ska beviljas krävs att klinisk bristfällig sköldkörtelfunktion kan påvisas. Subklinisk bristfällig sköldkörtelfunktion anses inte som en svår sjukdom som berättigar till specialersättning.

Läs mer

Senast ändrad 14.6.2023