105 Bristfällig binjurebarkfunktion | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

105 Bristfällig binjurebarkfunktion

(Insufficientia adrenocorticalis, morbus Addison; E25.0, E27.1, E27.4, E31.0, E89.6)

Diagnosen och bedömningen av läkemedelsbehovet ska grunda sig på undersökning inom den specialiserade sjukvården.

I utlåtandet ska beskrivas de tillbörliga diagnostiska undersökningarna och behandlingsplanen i enlighet med god vårdpraxis.

Läs mer

Senast ändrad 14.6.2023