202 Disseminerade sjukdomar i bindväv, reumatoida artriter och med dem jämförbara tillstånd | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

202 Disseminerade sjukdomar i bindväv, reumatoida artriter och med dem jämförbara tillstånd

(Morbi diffusi telae conjunctivae et morbi similes, arthritis rheumatoides, spondylarthritis ancylopoetica et morbi similes; A04.6, A39.8, A50.5, D76, H20, H30, I33.0, I40.8, J84, K50.9, K51.9, K73.2, K74.3, K75.4, K83.0, L40.5, M02, M05, M06, M08, M13, M30–M35, M45, M46.1, M46.9, M86.3, M86.6, M94.1, N03, N04, Q44.2)

Utlåtandet ska grunda sig på undersökning vid en enhet för specialiserad sjukvård eller på undersökning av specialist inom området.

Läkemedelsbehandling av reumatoid artrit ger rätt till specialersättning även i lugna sjukdomsfaser om patienten behöver läkemedel. Specialersättning kan beviljas också på grund av ledsjukdom vid psoriasis och vid pelvospondylit. Artros ger inte rätt till specialersättning.

Till disseminerade sjukdomar i bindväv och med dem jämförbara tillstånd räknas egentliga systemiska bindvävssjukdomar, arteritis temporalis, polyarteritis nodosa, Wegeners granulomatos och övriga med dessa jämförbara kärlinflammationer samt svår kronisk glomerulonefrit, kronisk aktiv autoimmun hepatit, primär biliär cirros, skleroserande kolangit, Hamman-Richs syndrom och kroniska reumatiska ögoninflammationer (iriter, sicca-syndrom, retiniter) samt med dessa jämförbara tillstånd.

Bindvävssjukdom och reaktiv artrit ska för att ge rätt till specialersättning vara jämförbar med reumatoid artrit i fråga om svårighetsgrad, kronicitet och terapibehov.

I utlåtandet ska beskrivas de tillbörliga diagnostiska undersökningarna och behandlingsplanen i enlighet med god vårdpraxis.

Andra ersättningsrätter som hänför sig till den här sjukdomen
LäkemedelssubstansErsättningsnummer
Anakinra (begränsad specialersättning)252
Filgotinib (begränsad specialersättning)255
Abatacept, adalimumab, certolizumabpegol, etanercept, golimumab, guselkumab, infliximab, ixekizumab, risankizumab, sarilumab, sekukinumab och tocilizumab (inflammatoriska reumatiska sjukdomar) (begränsad specialersättning)281
Nintedanib och pirfenidon (begränsad specialersättning)284
Ciklosporin ögondroppar (begränsad specialersättning)286
Tofacitinib (begränsad specialersättning)291
Baricitinib (begränsad specialersättning)293
Upadacitinib (inflammatoriska reumatiska sjukdomar och tarmsjukdomar) (begränsad specialersättning)298
Apremilast (begränsad specialersättning)299
Abatacept, adalimumab, bimekizumab, certolizumabpegol, etanercept, golimumab, guselkumab, infliximab, ixekizumab, risankizumab, sarilumab, sekukinumab, tocilizumab och ustekinumab (inflammatoriska reumatiska sjukdomar) (begränsad grundersättning)313
Adalimumab, bimekizumab, brodalumab, certolizumabpegol, etanercept, guselkumab, infliximab, ixekizumab, risankizumab, sekukinumab, tildrakizumab och ustekinumab (hudpsoriasis) (begränsad grundersättning)319
Apremilast och dimetylfumarat (psoriasis) (begränsad grundersättning)377
Obeticholsyra (begränsad grundersättning)391

Läs mer

Senast ändrad 17.5.2024