205 Kronisk hypertoni | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

205 Kronisk hypertoni

(I10–I13, I15, I27.0, I27.2)

Rätt till specialersättning för läkemedelsbehandling vid hypertoni förutsätter svår kronisk hypertoni i enlighet med sjukförsäkringslagen. Kriterierna för rätt till specialersättning för läkemedelsbehandling vid hypertoni är inte desamma som de medicinska kriterierna för inledande av medicinering.

Rätt till specialersättning beviljas utifrån ett läkarutlåtande B av den behandlande läkaren. Vid högt lungartärtryck och hypertoni hos barn ska B-utlåtandet dock basera sig på undersökningar inom den specialiserade sjukvården.

Rätt till specialersättning beviljas oberoende av blodtrycksvärden om det är fråga om något av följande:

 • akut arteriell händelse (t.ex. hjärt- eller hjärninfarkt)
 • akut njursjukdom som kräver omedelbar läkemedelsbehandling av hypertoni (t.ex. akut njursvikt eller glomerolunefrit)
 • hypertensiv kris (dvs. systoliskt blodtryck ≥ 200 mmHg eller diastoliskt blodtryck ≥ 130 mmHg)
 • artäraneurysm eller arteriell dissekation
 • högt lungartärtryck
 • hypertoni hos barn

I övriga fall ska i utlåtandet anges blodtrycksnivån som är medelvärdet av

 • dubbelmätningar hemma morgon och kväll minst 4 dagar under en vecka (minst 16 mätningar) eller
 • dubbelmätningar inom hälso- och sjukvården som gjorts på fyra separata dagar.

Utlåtandet ska förutom uppgifter om sjukdomen innehålla en i enlighet med god vårdpraxis uppgjord behandlingsplan.

Rätt till ersättning kan beviljas utan tidsbegränsning.

Komplicerad hypertoni

Rätt till specialersättning beviljas när den blodtrycksnivå som anges i utlåtandet är

 • vid mätningar hemma: systoliskt ≥ 135 mmHg eller diastoliskt ≥ 85 mmHg eller
 • vid mätningar inom hälso- och sjukvården: systoliskt ≥ 140 mmHg eller diastoliskt ≥ 90 mmHg eller
 • vid långtidsregistrering (24 timmars medelvärde): systoliskt ≥ 130 mmHg eller diastoliskt ≥ 80 mmHg.

Dessutom ska patienten ha diagnostiserats med något av följande:

 • hjärtsvikt eller vänsterkammarhypertrofi (LVH)
 • aterosklerotisk kärlsjukdom (koronarkärlssjukdom, cerebral kärlsjukdom, ateroskleros i de stora artärerna, t.ex. aortan, eller perifer arteriell sjukdom)
 • tecken på kronisk njurskada (eGFR < 60 ml/min eller albuminuri) eller njursjukdom
 • hypertensiv retinopati
 • diabetes
 • kronisk blödarsjuka.

Okomplicerad hypertoni

Rätt till specialersättning vid okomplicerad hypertoni beviljas när

 • blodtrycksnivån vid insättande av läkemedelsbehandling har varit: systoliskt ≥ 180 mmHg eller diastoliskt ≥ 110 mmHg och
 • läkemedelsbehandlingen har pågått i minst 6 månader.
Andra ersättningsrätter som hänför sig till den här sjukdomen
LäkemedelssubstansErsättningsnummer
Treprostinil (begränsad grundersättning)334
Selexipag (begränsad grundersättning)383

Läs mer

Senast ändrad 17.5.2024