129 Essentiell trombocytopeni eller granulocytopeni | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

129 Essentiell trombocytopeni eller granulocytopeni

(Thrombocytopenia, morbus Werlhof; D69.3, D70)

Diagnosen och bedömningen av läkemedelsbehovet ska grunda sig på undersökning vid en enhet för specialiserad sjukvård.

I utlåtandet ska beskrivas de tillbörliga diagnostiska undersökningarna och behandlingsplanen i enlighet med god vårdpraxis.

 

Andra ersättningsrätter som hänför sig till den här sjukdomen
Läkemedelssubstans   Ersättningsnummer
Romiplostim (begränsad specialersättning)1516
Eltrombopag (begränsad specialersättning)1517
Avatrombopag (begränsad specialersättning)1524
Avatrombopag (begränsad grundersättning)Receptanteckning

Läs mer