129 Essentiell trombocytopeni eller granulocytopeni | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

129 Essentiell trombocytopeni eller granulocytopeni

(Thrombocytopenia, morbus Werlhof; D69.3, D70)

Diagnosen och bedömningen av läkemedelsbehovet ska grunda sig på undersökning vid en enhet för specialiserad sjukvård.

I utlåtandet ska beskrivas de tillbörliga diagnostiska undersökningarna och behandlingsplanen i enlighet med god vårdpraxis.

 

Andra ersättningsrätter som hänför sig till den här sjukdomen
Läkemedelssubstans   Ersättningsnummer
Romiplostim (begränsad specialersättning)1516
Eltrombopag (begränsad specialersättning)1517
Avatrombopag (begränsad specialersättning)1524
Avatrombopag (begränsad grundersättning)Receptanteckning

Läs mer

Vad tycker du om sidan?