117 Leukemier, andra maligna blod- och benmärgssjukdomar samt maligna sjukdomar i lymfatisk vävnad | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

117 Leukemier, andra maligna blod- och benmärgssjukdomar samt maligna sjukdomar i lymfatisk vävnad

(C81–C85, C88, C90–C96, D45–D47, D72.1, D75, E85)

Diagnosen ska grunda sig på undersökning vid en enhet för specialiserad sjukvård inom området.

Till denna grupp hör utöver akuta och kroniska leukemier myelodysplastiskt syndrom, multipelt myelom, polycytemia vera, myelofibros, essentiell trombocytos och Waldenströms makroglobulinemi samt motsvarande tillstånd.

Maligna sjukdomar i lymfatisk vävnad är bl.a. Hodgkins sjukdom och non-Hodgkin-lymfom.

I utlåtandet ska beskrivas de tillbörliga diagnostiska undersökningarna och behandlingsplanen i enlighet med god vårdpraxis.

Rätt till specialersättning beviljas för den tid som anges i behandlingsplanen eller för högst 7 år.

Andra ersättningsrätter som hänför sig till den här sjukdomen
Sjukdom eller läkemedelssubstansErsättningsnummer
Nilotinib (begränsad specialersättning)152
Lenalidomid (begränsad specialersättning)153
Dalteparin och tinzaparin (vid behandling som pågår över 6 månader) (begränsad specialersättning)166
Kritsotinibi (begränsad specialersättning)169
Bosutinib (begränsad specialersättning)170
Ruxolitinib (begränsad specialersättning)174
Deferasirox (begränsad specialersättning)175
Ixazomib (begränsad specialersättning)1505
Pomalidomid (begränsad specialersättning)1507
Ibrutinib (begränsad specialersättning)1512
Venetoklax (begränsad specialersättning)1518
Midostaurin (begränsad specialersättning)1522
Ponatinib (begränsad specialersättning)1529
Gilteritinib (begränsad specialersättning)1531
Akalabrutinib (begränsad specialersättning)1532
Daratumumab (begränsad specialersättning)1534
Zanubrutinib (begränsad specialersättning)1542
Dalteparin, enoxaparin och tinzaparin (begränsad specialersättning)Receptanteckning + 115, 116, 117, 128 eller 130
Gikt212
Erytropoietin och darbepoetin (begränsad grundersättning)306
Idelalisib (begränsad grundersättning)372
Klormetin (begränsad grundersättning)3067
Azacitidin i tablettform (begränsad grundersättning)3076

Läs mer

Senast ändrad 3.6.2024