201 Kronisk hjärtinsufficiens | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

201 Kronisk hjärtinsufficiens

(Insufficientia cordis, incompensatio cordis chronica; I11.0, I13, I50, I97.1, P29.0)

Ändring från 1.7.2024

Villkoren för beviljande av rätt till ersättning och den enhet som kan ge utlåtande preciseras från 1.7.2024.

Se de ändrade villkoren för beviljande av ersättningsrätten samt meddelandet nere på sidan.

Eftersom kronisk hjärtinsufficiens är så allmänt förekommande godkänns i klara fall också utlåtande av allmänläkare, ifall det är svårt att skaffa ett specialistutlåtande eller ett utlåtande som grundar sig på undersökning inom den specialiserade sjukvården. I oklara fall ska en specialist ställa diagnosen och bedöma läkemedelsbehovet.

Av utlåtandet ska framgå etiologin för hjärtinsufficiensen, den kliniska sjukdomsbilden samt situationen innan behandlingen insattes. I utlåtandet ska beskrivas de tillbörliga diagnostiska undersökningarna och behandlingsplanen i enlighet med god vårdpraxis.

 

Andra ersättningsrätter som hänför sig till den här sjukdomen
LäkemedelssubstansErsättningsnummer
Dapagliflozin och empagliflozin (begränsad specialersättning)250
Vericiguat (begränsad specialersättning)257
Kombinationspreparat med sakubitril och valsartan (begränsad specialersättning)289

Från 1.7.2024 

201. Kronisk hjärtinsufficiens

(I11.0, I13, I50, I97.1, P29.0)

Rätt till specialersättning beviljas utifrån ett läkarutlåtande B av den behandlande läkaren.

I utlåtandet ska beskrivas den kliniska sjukdomsbilden och resultaten från de tillbörliga diagnostiska undersökningarna samt behandlingsplanen i enlighet med god vårdpraxis.

Rätten till ersättning kan beviljas utan tidsbegränsning.

Läs mer

Senast ändrad 20.6.2024