201 Kronisk hjärtinsufficiens | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

201 Kronisk hjärtinsufficiens

(Insufficientia cordis, incompensatio cordis chronica; I11.0, I13, I50, I97.1, P29.0)

Eftersom kronisk hjärtinsufficiens är så allmänt förekommande godkänns i klara fall också utlåtande av allmänläkare, ifall det är svårt att skaffa ett specialistutlåtande eller ett utlåtande som grundar sig på undersökning inom den specialiserade sjukvården. I oklara fall ska en specialist ställa diagnosen och bedöma läkemedelsbehovet.

Av utlåtandet ska framgå etiologin för hjärtinsufficiensen, den kliniska sjukdomsbilden samt situationen innan behandlingen insattes. I utlåtandet ska beskrivas de tillbörliga diagnostiska undersökningarna och behandlingsplanen i enlighet med god vårdpraxis.

 

Andra ersättningsrätter som hänför sig till den här sjukdomen
LäkemedelssubstansErsättningsnummer
Dapagliflozin och empagliflozin (begränsad specialersättning)250
Vericiguat (begränsad specialersättning)257
Kombinationspreparat med sakubitril och valsartan (begränsad specialersättning)289

Läs mer

Senast ändrad 17.11.2023

Vad tycker du om sidan?