114 Glaukom | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

114 Glaukom

(Glaucoma; H40)

Utlåtandet ska grunda sig på undersökning vid en enhet för ögonsjukdomar inom den specialiserade sjukvården eller på undersökning av en specialist inom området.

Rätt till specialersättning kan beviljas om

  • ögontrycket överskrider 30 mmHg eller
  • minst två av följande kriterier kan påvisas:
    • synnervsexkavation
    • skada på nervfiberlagret eller
    • synfältsdefekter.

I utlåtandet ska beskrivas resultaten från de tillbörliga diagnostiska undersökningarna och behandlingsplanen i enlighet med god vårdpraxis.

Rätt till ersättning kan beviljas utan tidsbegränsning.

Läs mer

Senast ändrad 14.6.2023