127 Följdtillstånd av transplantation | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

127 Följdtillstånd av transplantation

(Sequela post transplantationem; T86; Z94)

Utlåtandet och bedömningen av läkemedelsbehovet ska grunda sig på undersökning inom den specialiserade sjukvården.

I utlåtandet ska beskrivas de tillbörliga diagnostiska undersökningarna och behandlingsplanen i enlighet med god vårdpraxis.

 

Andra ersättningsrätter som hänför sig till den här sjukdomen
LäkemedelssubstansErsättningsnummer
Takrolimusgranulat (begränsad specialersättning)Receptanteckning + 127
Letermovir (begränsad grundersättning)Receptanteckning

Läs mer

Senast ändrad 14.6.2023