106 Bristfällig bisköldkörtelfunktion | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

106 Bristfällig bisköldkörtelfunktion

(Hypoparathyreoidismus; E20, E31.0, E89.2)

Diagnosen och bedömningen av läkemedelsbehovet ska grunda sig på undersökning vid en enhet för specialiserad sjukvård eller på undersökning av internmedicinare, endokrinolog eller pediatriker.

I utlåtandet ska beskrivas de tillbörliga diagnostiska undersökningarna och behandlingsplanen i enlighet med god vårdpraxis.

 

Andra ersättningsrätter som hänför sig till den här sjukdomen
LäkemedelssubstansErsättningsnummer

Kalciumkarbonat (begränsad grundersättning)

3025

Läs mer

Senast ändrad 14.6.2023