123 Kroniska störningar i D-vitaminmetabolismen | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

123 Kroniska störningar i D-vitaminmetabolismen

(Rachitis chronica, osteomalacia, hypophosphataemia familiaris, rachitis renalis; E55.0, E83.3, M83, N18, N25.0, N25.8)

Utlåtandet och bedömningen av läkemedelsbehovet ska grunda sig på undersökning vid en enhet för specialiserad sjukvård eller på undersökning av internmedicinare, endokrinolog, nefrolog eller pediatriker.

Till sjukdomsgruppen hör sådana rubbningar i kalcium- och/eller fosfatämnesomsättningen hos barn och vuxna som föranleds av ärftlig brist på D-vitamin eller på D-vitaminrespons (D-vitaminberoende), bristfällig absorption av fosfat i matsmältningskanalen eller bristfällig reabsorption i njurtubuli eller kronisk njurinsufficiens.

I utlåtandet ska beskrivas de tillbörliga diagnostiska undersökningarna och behandlingsplanen i enlighet med god vårdpraxis.

 

Andra ersättningsrätter som hänför sig till den här sjukdomen
Sjukdom eller läkemedelssubstansErsättningsnummer
Lantankarbonat, sevelamer och sukrojärn(III)oxihydroxid (begränsad specialersättning)190
Paricalcitol och cinacalcet (begränsad specialersättning)196
Uremi som förutsätter dialysbehandling (begränsad specialersättning)137
Svår anemi i samband med njurinsufficiens (begränsad specialersättning)138

Erytropoietin och darbepoetin (begränsad grundersättning)

306

Kalciumkarbonat (begränsad grundersättning)

3025

Läs mer

Senast ändrad 14.6.2023