101 Bristfällig funktion i hypofysens framlob | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

101 Bristfällig funktion i hypofysens framlob

(Hypopituitarismus; sjukdomsklassifikationskod E23.0, E89.3)

Rätt till specialersättning beviljas utifrån ett B-utlåtande från en enhet för barnsjukdomar, endokrinologi, gynekologi, inre medicin eller urologi inom den specialiserade sjukvården eller av en specialistläkare inom dessa områden.

Utlåtandet ska förutom uppgifter om sjukdom innehålla en i enlighet med god vårdpraxis uppgjord behandlingsplan.

 

Andra ersättningsrätter som hänför sig till den här sjukdomen
LäkemedelssubstansErsättningsnummer
Tillväxthormon (begränsad specialersättning)186
Tillväxthormon (begränsad grundersättning)301
Somatrogon (begränsad grundersättning)3075

Läs mer