116 Prostatacancer | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

116 Prostatacancer

(Neoplasma malignum prostatae; C61)

Diagnosen ska grunda sig på patologisk-anatomisk undersökning.

I utlåtandet ska beskrivas de tillbörliga diagnostiska undersökningarna och behandlingsplanen i enlighet med god vårdpraxis.

Rätt till specialersättning beviljas för den tid som anges i behandlingsplanen eller för högst 7 år.

Andra ersättningsrätter som hänför sig till den här sjukdomen
LäkemedelssubstansErsättningsnummer
Dalteparin, enoxaparin och tinzaparin (begränsad specialersättning)Receptanteckning + 115, 116, 117, 128 eller 130
Abirateron (begränsad specialersättning)163
Dalteparin och tinzaparin (vid behandling som pågår över 6 månader) (begränsad specialersättning)166
Olaparib (begränsad specialersättning)1511
Enzalutamid (begränsad specialersättning)1523
Darolutamid (begränsad specialersättning)1525
Apalutamid (begränsad specialersättning)1528
Larotrektinib (begränsad specialersättning)1535
Entrektinib (begränsad specialersättning)1538
Erytropoietin och darbepoetin (begränsad grundersättning)306
Darolutamid (begränsad grundersättning)3036

Läs mer

Senast ändrad 27.5.2024