214 Svår och långvarig narkolepsi | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

214 Svår och långvarig narkolepsi

(G47.4)

Utlåtandet ska vara uppgjort vid en enhet för neurologi eller barnneurologi inom den specialiserade sjukvården eller av en specialistläkare inom dessa områden.

Rätt till specialersättning förutsätter att det är fråga om svår och långvarig narkolepsi som enligt god praxis kräver livslång eller långvarig läkemedelsbehandling.

I utlåtandet ska beskrivas de tillbörliga diagnostiska undersökningarna och behandlingsplanen i enlighet med god vårdpraxis.

 

Andra ersättningsrätter som hänför sig till den här sjukdomen
LäkemedelErsättningsnummer
Natriumoxybat (begränsad specialersättning)282
Pitolisant och solriamfetol (begränsad grundersättning)3035

Läs mer