Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

108 Myasthenia gravis

(Myasthenia gravis; G70.0)

Diagnosen och bedömningen av läkemedelsbehovet ska alltid grunda sig på undersökning vid en enhet för specialiserad sjukvård eller på undersökning av neurolog eller barnneurolog.

I utlåtandet ska beskrivas de tillbörliga diagnostiska undersökningarna och behandlingsplanen i enlighet med god vårdpraxis.

Läs mer

Senast ändrad 14.6.2023