208 Kronisk ulcerös kolit och Crohns sjukdom | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

208 Kronisk ulcerös kolit och Crohns sjukdom

(K50, K51)

Rätt till specialersättning beviljas utifrån ett läkarutlåtande B av den behandlande läkaren.

I utlåtandet ska beskrivas de tillbörliga diagnostiska undersökningarna och behandlingsplanen i enlighet med god vårdpraxis.

Rätt till ersättning kan beviljas utan tidsbegränsning.

Andra ersättningsrätter som hänför sig till den här sjukdomen
LäkemedelErsättningsnummer
Vedolizumab (begränsad specialersättning)253
Filgotinib (begränsad specialersättning)255
Risankizumab och ustekinumab (inflammatoriska tarmsjukdomar) (begränsad specialersättning)256
Upadacitinib (begränsad specialersättning)298
Adalimumab, golimumab, infliximab, risankizumab och ustekinumab (inflammatoriska tarmsjukdomar) (begränsad grundersättning)326
Järnmaltol (begränsad grundersättning)392
Tofacitinib (begränsad grundersättning)3005

Läs mer

Senast ändrad 15.12.2023

Vad tycker du om sidan?