113 Beteendestörningar vid mental retardation | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

113 Beteendestörningar vid mental retardation

(Retardatio mentalis; F70–F73, F78, F79)

Diagnosen och bedömningen av läkemedelsbehovet ska grunda sig på specialistundersökning eller på undersökning vid en specialenhet inom området.

I utlåtandet ska beskrivas de tillbörliga diagnostiska undersökningarna och behandlingsplanen i enlighet med god vårdpraxis.

Läs mer

Senast ändrad 14.6.2023