134 Generell erytrodermi | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

134 Generell erytrodermi

(Erythrodermia exfoliativa universalis s. generalisata; t.ex. L20, L26, L40.0, L53, Q80.2)

Utlåtandet ska grunda sig på undersökning av dermatolog och allergolog eller pediatriker eller på undersökning vid en enhet för dermatologi och allergologi eller pediatrik inom den specialiserade sjukvården.

Med generell erytrodermi avses här ett omfattande inflammationstillstånd i huden som uppkommit då en hudsjukdom spritt sig till över 75 procent av huden. Hudsjukdomar som i undantagsfall kan utveckla sig till generell erytrodermi är atopiskt eksem, psoriasis och medfödd lamellös iktyos. Till gruppen räknas även erythrodermia desquamativa (morbus Leiner), dermatitis exfoliativa neonatorum (morbus Ritter), Gorlins syndrom och xeroderma pigmentosum samt av mikroorganismer och av toxiner framkallade erytrodermier.

I utlåtandet ska beskrivas de tillbörliga diagnostiska undersökningarna och behandlingsplanen i enlighet med god vårdpraxis.

 

Andra ersättningsrätter som hänför sig till den här sjukdomen
LäkemedelssubstansErsättningsnummer
Upadacitinib (svårt atopiskt eksem) (begränsad specialersättning)1543
Adalimumab, bimekizumab, brodalumab, certolizumabpegol, etanercept, guselkumab, infliximab, ixekizumab, risankizumab, sekukinumab, tildrakizumab och ustekinumab (hudpsoriasis) (begränsad grundersättning)319
Apremilast och dimetylfumarat (psoriasis) (begränsad grundersättning)377

Läs mer

Senast ändrad 17.4.2024