138 Svår anemi i samband med njurinsufficiens | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

138 Svår anemi i samband med njurinsufficiens

(N18)

Ändring från 1.8.2024

Ordalydelsen gällande ersättningsrätt 138 förtydligas från 1.8.2024.

Se de ändrade villkoren för beviljande av rätt till ersättning nere på sidan och meddelandet på sidan för specialersättningsrätt 306.

Rätt till specialersättning förutsätter ett utlåtande av den vårdansvariga nefrologen, hematologen, pediatrikern eller internmedicinaren där läkemedelsbehovet och undersökningsresultat som utesluter annan orsak till anemin framgår.

I utlåtandet ska beskrivas de tillbörliga diagnostiska undersökningarna och behandlingsplanen i enlighet med god vårdpraxis.

Andra ersättningsrätter som hänför sig till den här sjukdomen
Sjukdom eller läkemedelssubstansErsättningsnummer
Kroniska störningar i D-vitaminmetabolismen123
Uremi som förutsätter dialysbehandling137
Lantankarbonat, sevelamer och sukrojärn(III)oxihydroxid (begränsad specialersättning)190
Epoetin, darbepoetin alfa och metoxi-polyetylenglykol-epoetin beta (begränsad grundersättning)306
Roxadustat (begränsad grundersättning)3066

Från 1.8.2024

138 Svår anemi i samband med njurinsufficiens

(N18)

Rätt till specialersättning beviljas utifrån ett läkarutlåtande B från en enhet för nefrologi, hematologi, barnsjukdomar eller inre medicin inom den specialiserade sjukvården eller av en specialistläkare inom dessa områden.

I utlåtandet ska beskrivas resultaten från de tillbörliga diagnostiska undersökningarna och behandlingsplanen i enlighet med god vårdpraxis. I utlåtandet ska också anges de undersökningsresultat med vilka andra orsaker till anemin har uteslutits.

Rätten till ersättning kan beviljas utan tidsbegränsning.

Läs mer

Senast ändrad 22.7.2024