138 Svår anemi i samband med njurinsufficiens | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

138 Svår anemi i samband med njurinsufficiens

(N18)

Rätt till specialersättning förutsätter ett utlåtande av den vårdansvariga nefrologen, hematologen, pediatrikern eller internmedicinaren där läkemedelsbehovet och undersökningsresultat som utesluter annan orsak till anemin framgår.

I utlåtandet ska beskrivas de tillbörliga diagnostiska undersökningarna och behandlingsplanen i enlighet med god vårdpraxis.

 

Andra ersättningsrätter som hänför sig till den här sjukdomen
Sjukdom eller läkemedelssubstansErsättningsnummer
Kroniska störningar i D-vitaminmetabolismen123
Uremi som förutsätter dialysbehandling137
Lantankarbonat, sevelamer och sukrojärn(III)oxihydroxid (begränsad specialersättning)190
Erytropoietin och darbepoetin (begränsad grundersättning)306
Roxadustat (begränsad grundersättning)3066

Läs mer

Senast ändrad 14.6.2023

Vad tycker du om sidan?