128 Gynekologiska cancerformer | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

128 Gynekologiska cancerformer

(D39, C51–C58)

Diagnosen ska grunda sig på patologisk-anatomisk undersökning och bedömningen av läkemedelsbehovet på undersökning vid en enhet för specialiserad sjukvård.

I utlåtandet ska beskrivas de tillbörliga diagnostiska undersökningarna och behandlingsplanen i enlighet med god vårdpraxis.

Rätt till specialersättning beviljas för den tid som anges i behandlingsplanen eller för högst 7 år.

 

Andra ersättningsrätter som hänför sig till den här sjukdomen
LäkemedelssubstansErsättningsnummer
Dalteparin och tinzaparin (vid behandling som pågår över 6 månader) (begränsad specialersättning)166
Lenvatinib (begränsad specialersättning)1508
Niraparib (begränsad specialersättning)1510
Olaparib (begränsad specialersättning)1511
Larotrektinib (begränsad specialersättning)1535
Entrektinib (begränsad specialersättning)1538
Dalteparin, enoxaparin och tinzaparin (begränsad specialersättning)Receptanteckning + 115, 116, 117, 128 eller 130
Erytropoietin och darbepoetin (begränsad grundersättning)306

Läs mer

Senast ändrad 22.4.2021

Vad tycker du om sidan?