135 Blåsformigt eksem | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

135 Blåsformigt eksem

(Pemphigus; L10, L12)

Utlåtandet ska grunda sig på undersökning av dermatolog och allergolog eller pediatriker eller på undersökning vid en enhet för specialiserad sjukvård.

Till denna grupp räknas alla svåra kroniska pemfigusformer, såsom pemphigus erythematosus (Senear-Ushers syndrom), vegetans, foliaceus och ocularis, samt pemfigoid.

I utlåtandet ska beskrivas de tillbörliga diagnostiska undersökningarna och behandlingsplanen i enlighet med god vårdpraxis.

Läs mer

Senast ändrad 14.6.2023